Etikai kódex

2023. június 13.

Tisztelt Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy a Hunguest Zrt. a jogszerű és prudens működés érdekében a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvénynek megfelelően belső visszaélés bejelentési rendszert üzemeltet, melyen keresztül lehetővé teszi az Etikai Kódexébe ütköző, valamint a jogellenes vagy annak feltételezett cselekmények és mulasztások, továbbá egyéb visszaélések bejelentését.

A bejelentések megtétele az etikaibejelentes@hunguesthotels.hu e-mail címen keresztül lehetséges.

Szervezetünk elkötelezett a hatályos jogszabályok betartása és a jogszerű működés biztosítása iránt. A beérkezett bejelentéseket minden esetben a jogszabályok szerint vizsgáljuk, és ha bármilyen visszaélést tapasztalunk, akkor minden szükséges intézkedést megteszünk annak megszüntetése és a jövőbeli hasonló esetek elkerülése érdekében.

Társaságunk Etikai és Üzleti Magatartási Kódexét, Az etikai és a belső visszaélés bejelentésre vonatkozó eljárásrendjét, valamint a vonatkozó eljárások során alkalmazott adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóját külön dokumentumokként erről az aloldalról érheti el.

Kérjük, ha bármilyen visszaélésre utaló eseményt észlel, tegyen bejelentést, hogy az ügyet kivizsgálhassuk és ezáltal is biztosíthassuk a jogszerű működést.

Tisztelettel,

Hunguest Zrt.

Hunguest Zrt. Etikai és Üzleti Magatartási Kódexe

Hunguest Zrt. Az etikai és a belső visszaélés bejelentésre vonatkozó eljárásrendje

Hunguest Zrt. Az etikai és a belső visszaélés bejelentésre vonatkozó eljárások során alkalmazott adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatója

Dear Visitors,

Please be informed that in the interest of lawful and prudent operation, Hunguest Zrt. operates an internal whistleblowing system in accordance with Act XXV of 2023 on complaints, whistleblowing and rules relating to whistleblowing, through which it enables the reporting of acts and omissions that violate its Code of Ethics, as well as unlawful or suspected unlawful acts and omissions and other abuses.

Reports can be made by e-mail to etikaibejelentes@hunguesthotels.hu.

Our organisation is committed to complying with the legislation in force and to ensuring its lawful operation. In all cases, we will investigate all reports received in accordance with the law and, if we find any abuse, we will take all necessary measures to eliminate it and prevent similar cases in the future.

Our Company's Code of Ethics and Business Conduct, Ethics and Whistleblowing Procedures and Information Notice on Data Management in the relevant procedures are available as separate documents via this sub-page.

Please report any incidents of misconduct so that we can investigate the matter and ensure that we operate in a lawful manner.

Yours sincerely,

Hunguest Zrt.

Hunguest Code of ethics and business conduct
Hunguest Ethics and whistleblowing code of procedures
Hunguest Data management information regarding violations of the code of ethics